ARENA SUNNMØRE - NORDFJORD -  23 SPTEMBER 2014

TREFFPUNKT FOR BEDRIFTS-SAMARBEIDSPARTNERE TIDSPUNKT 23/9-2014 STAD VOLDA SAMFUNNSHUS


Les meir

ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Vatnet er borte i delar av Vallabøen

Grunna svikt i ein ventil i reduksjonsbassenget har delar av Vallabøen vore utan vatn no i morgontimane. Feilen er no retta, men det kan vere ein del luft i systemet som gjer at det vil gå litt tid før alle har normal vassforsyning.

Vil DU vere bøsseberar for årets TV-aksjon ?

TV-aksjonen «vann forandrer alt nærmar seg og vi treng di hjelp for at aksjonen skal verte så vellukka som mogleg! .

Beltekampanje - Trygg på buss

Isamarbeid med Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) har Møre og Romsdal fylkeskommune utvikla ein kampanje som gjennom «leik og lær-oppgåver skal vise elevar kor viktig det er å bruke setebelte når dei tek skolebussen.

Open brannstasjon i Ørsta laurdag 20 september kl. 11 - 14

I Brannvernveka har du sjansen til å besøke ein brannstasjon og sjå korleis brannfolka har det på jobb. Du får lære meir om brann og brannvern, sitte i brannbil, prøve brannslangar, prøve å gå inn i eit røykfylt rom, få hjelm med IF, ete vafle og drikke saft.

Pårørandekurset TA TAK startar i oktober

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

BA Gruppa for Volda/Ørsta og Ørsta kommune byr inn til temadag om: Bustader for morgondagen

på Hotell Ivar Aasen onsdag 22.oktober 2014, kl 09:30-15:00. Registrering frå 08:45.

Vi inviterer byggbransjen, arkitektar, konsulentar, politikarar, organisasjonar, sakshandsamar i kommunane Ørsta og Volda, aktuelle tilbydarar, kjøparar og andre interesserte.

Tildeling fra Sofie og Ole Øvstegårdslegat for 2014

Det kan nå søkjas om tildeling frå Sofie og Ole Øvstegårdslegat.Legatsmidlane skal nyttast til "fordel for tiltak som fremjer psykisk helse for innbyggjarane i Ørsta kommune"

Småbarnstreff og babysong på kaihuset

Babysong torsdagar kl. 12-1230.

Open kafè til kl. 14.

Gratis inngang - Sal av kaffi og vaflar

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir