NÆRINGSKONFERANSEN 2015

SETT AV DATOEN FOR NÆRINGSKONFERANSEN 26 MARS.


Les meir

ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Opningstider for servicekontoret, jula 2014

Fredag 19.12.2014 stengjer servicekontoret kl. 12.30 grunna lukka arrangement.
Måndag og tysdag før jul har vi vanleg opningstid.
Måndag 29.12 og tysdag 30.12 (romjula): 10.00 - 14.00

Privat planarbeid - varsel om oppstart av planarbeid - Nakkestranda

Ose Ingeniørkonor AS , varslar på vegne av Terje Skauvik m.fleire om oppstart av privat detaljreguleringsplan for bustadar og fritidsbustadar mm. i Nakkestranda.

Nye Sunnmørskart - leikande lett

Kartportalen for kommunane på Søre Sunnmøre vert lansert i ny drakt i dag.

Norsk Gjennvinning AS - søknad etter forureingslova om mottak og handsaming av kasserte køyretøy - offentleg ettersyn

Norsk Gjennvinning as har søkt Fylkesmannen i Møre og Romsdal om løyve til mottak og handsaming av kasserte køyretøy og utskriving av vrakmelding. Søknaden gjeld gnr./bnr.: 53/258 og 53/263ved Hovden industriområde.

Heider og ære

Ørsta kommune heidra tilsette som har vore tilsett i minst 10 år og som i 2014 har gått av med pensjon. Torsdag var det overrekking av kommunal avskilsgåve og utdeling av KS- heidersmerke til dei som ikkje hadde fått det i frå før. Kulturskulen bidrog med flotte innslag og rådmann og ordførar sto for overrekkinga av gåver og heidersteikn.

Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar

Påmelding - Ungdommens kulturmønstring

Frå og med måndag 1.desember kan du melde deg på UKM Ørsta og Volda.

Ny seksjonsleiar på Tekiske tenester - Rolf-Magnus Sundgot

Rolf-Magnus Sundgot har no stadfesta at han takkar ja til stillinga som seksjonsleiar Tekniske tenester. Han tiltrer primo mars 2015. Vi er glade og takksame for å ha fått med oss ein så solid person på laget. Han er utdanna sivilingeniør med vidareutdanning i jus og administrasjon og leiing. Sundgot kjem i frå stilling som labsjef og utviklingssjef ved Høgskulen i Ålesund. Han har tidlegare vore lektor ved same skulen i 15 år. Før det var han teknisk sjef i Sula kommune i 18 år. Det ein særs kompetent medarbeidar som sluttar seg til oss, og som gir sterkt uttrykk for at han ser fram til å vere med på å utvikle kommunen vår. Vi ynskjer han hjarteleg vekomen på laget!

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir