ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Intensjonsavtale om legesenter

Ørsta kommune og Legesenteret AS har signert ein intensjonsavtale om å forhandle med Ivar Aasengate 10 AS, Nordea bygget, om leige av lokale til legesenter.

Vasslekkasje i Heggjadalen

Torsdag morgon vart det oppdaga ei vasslekkasje i Heggjadalen. Det vert no jobba for fullt for å reparere lekkasja. Bebuarane i området skal ha fått beskjed.

Delta i spørjeundersøking om Ørsta sentrum!

To landskapsarkitektstudentar frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås arbeider denne våren med ei masteroppgåve om Ørsta sentrum. I dette arbeidet ønskjer dei kontakt med innbyggjarane gjennom ei enkel spørjeundersøking. Ved å delta i spørjeundersøkinga kan du vere med å påverke masteroppgåva sin visjon for Ørsta sentrum.

Fellingsresultat for hjortejakta 2014

Fellingsstatistikken for hjortejakta i 2014 for Ørsta kommune er no klar. Den viser at det vart felt totalt 756 dyr i løpet av jakta, mot 782 hjort i 2013 og 743 hjort i 2013.

Vegadresser – framlegg til namnsetjing

Det vert no starta opp arbeid med fastsetjing av vegnamn i tidlegare Ørsta kommune, – for busetnad som til no ikkje er tildelt offisiell vegadresse. Grunnlaget for vidare arbeid er kartutsnitt med innteikna vegar kopla med nummer og tekstmessig forklaring. Dette gjeld vegar på Nørestranda, vegar på Sørestranda, vegar i Melsbygda, vegar på Brekke/Brungot, vegar i Follestaddalen og vegar i Åmdalen (til Bondalseidet).

UKM - vidare til fylkesmønstringa

Juryen hadde ein vanskeleg jobb, med så varierte og spanande innslag. Men avgjersla er som følgjer:

Gatelys/veglys

Kjøp billettar til UKM

Kjøp billettar til UKM på http://www.orsta.kulturhus.no/ til ungdommens kulturmønstring no fyrstkomande søndag, 25.januar klokka 13.00.

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir