Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

20. Mar


Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets konferanse på Sunnmøre. Denne konferansen er eit resultat av planlagt strategiarbeid ved kontoret, der målet er å skape eit attraktivt samlingspunkt for næringslivet i regionen. Dette er gjort for å stimulere til nettverksbygging og eit tettare samarbeid på tvers av bransjar,der resultatet blir auka kunnskap om bedriftene på Sunnmøre og Nordfjord.

Tilbake til events


ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.

Støtteordningar innan landbruk og tiløleggsnøringar som lokalmat og reiseliv.

Næringskonferansen 2016

Planlegginga av Næringskonferansen for 2016 er allereide starta. Representantane i

Les meir

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir