Næringskonferansen 2016

17. Mar — .


Planlegginga av Næringskonferansen for 2016 er allereide starta. Representantane i nemda frå Næringskontoret er Einar Holsvik, Knut Olav Standal og Odd Magne Vinjevoll. Hovudsponsor Sparebank1 er representert ved Sigrunn Vartdal i nemda. Interessante foredragsholdarar både av lokal og nasjonal kaliber er under vurdering, og blir arbeidd med framover hausten. Datoen for konferansen i 2016 er 17 mars.

Tilbake til events


ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.

Støtteordningar innan landbruk og tiløleggsnøringar som lokalmat og reiseliv.

Næringskonferansen 2016

Planlegginga av Næringskonferansen for 2016 er allereide starta. Representantane i

Les meir

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir