Næringskonferansen 2014


Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets konferanse på Sunnmøre!

LES MEIR, OG MELD DEG PÅ HER: WWW.NKONFERANSEN.NO, eller send ein e-post med namn og fakturaadresse til omv@orsta-nk.no, eller per telefon 906 15 145.

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets konferanse på Sunnmøre. Denne konferansen er eit resultat av  planlagt strategiarbeid ved kontoret, der målet er å skape eit attraktivt samlingspunkt for næringslivet i regionen. Dette for å stimulere til nettverksbygging og eit tettare samarbeid på tvers av bransjar,der resultatet blir auka kunnskap om bedriftene på Sunnmøre og Nordfjord.

Det er gode foredragsholdarane med lang erfaring frå det lokale næringsliv, men også nasjonale personlegheiter som har vore i rampelyset. Det er lagt opp til ei frisk konferanse med mulegheit til å stille spørsmål til foredragshaldarane. 

Følg med på nettstaden www.nkonferansen.no, eller facebooksida vår for meir informasjon facebook.com/naeringskonferansen

For påmelding og betaling via faktura:
Kontakt Odd-Magne Vinjevoll på telefon 906 15 145 eller e-post omv@orsta-nk.no


Tilbake til artikler


ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.

Støtteordningar innan landbruk og tiløleggsnøringar som lokalmat og reiseliv.

Næringskonferansen 2016

Planlegginga av Næringskonferansen for 2016 er allereide starta. Representantane i

Les meir

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir